CAT | ESP

Especialitats

Dotzemicres és una empresa amb anys d’experiència dedicats a l’àmbit cultural. Treballem amb un equip multidisciplinar format per professionals d’altres camps de la cultura, de les noves tecnologies i de l’àmbit científic i jurídic.

Oferim els nostres serveis en sis especialitats diferents:

  1. Restauració d’obres d’art i objectes d’interès cultural. Direcció de projectes de conservació i restauració de béns patrimonials.
  2. Conservació preventiva d’obres i de conjunts culturals.
  3. Inventari de col·leccions, catalogació i peritatge professional.
  4. Col·laboració en el muntatge d’exposicions, galeries i museus.
  5. Estudis històrics i artístics de béns mobles i immobles catalogats.
  6. Assessorament en I+D, sempre en evolució dins de la nostra professió.