CAT | ESP

Estudis històrics

  1. Col·laborem amb historiadors d’art que ens permeten aprofundir en l’estudi de les obres d’art sobre les quals treballem.
  2. Realitzem els estudis històric-tècnics necessaris per intervenir en béns immobles catalogats.
  3. Elaborem estudis històrics extensos adjunts a la memòria de conservació-restauració.