CAT | ESP

Inventari – Catalogació – Peritatge

Inventari i catalogació de col·leccions. Peritatge.

  1. Inventari. Inventariem i registrem conjunts d’obres d’art o col·leccions per a la seva catalogació.
  2. Catalogació. Cataloguem col·leccions per al seu posterior estudi.
  3. Peritatge. Fem estudis pericials de les obres d’art i els seus desperfectes amb la finalitat de valorar una possible restauració.